Vi beder vore lejere tage hensyn til at, lejren ligger ret tæt på sommerhuse.
Musik og forstærket lyd (f.eks. megafon) skal ikke være kraftigere end nødvendigt af hensyn til vore naboer.

Ingen forstærket lyd  efter 22.00