Hvem kan leje?

Lejrcenter Klitten kan udlejes til aktiviteter, der ligger inden for rammerne af en spejderforenings aktiviteter og formål samt aktiviteter og formål, der kan sidestilles hermed.

Lejrcenter Klitten kan f.eks. lejes af:

Spejdere, spejderorganisationer, FDF samt andre uniformerede korps

Institutioner f.eks. Børnehaver, DUS eller SFO

Skoler og ungdomsklubber

Uddannelsesinstitutioner

Kirkelige foreninger og organisationer

Godkendte foreninger som f.eks. foreninger under DUF

Lejrcenter Klitten forhåndsreserveres via det online bookingsystem, se under ”Booking og Kalender”.

For at kunne gennemføre en forhåndsreservation og booking, SKAL aktivitets- og formålsoplysninger indtastes som en del af bookingprocessen.

Der kan ikke ske udlejning, hvor formålet er af privat karakter.

Lejrcenter Klitten kan ikke udlejes til:

Bryllupper

Familiefester

Rusture